Strategia aplikacji

Dedykowana strategia lub dostosowanie obecnej strategii do mobile jest obowiązkowe jeżeli chcesz budować biznes mobilny.

Dlaczego App Strategia jest istotna?

AppDNA pomaga firmom podejmować różne wyzwania, nadążać i wygrywać na stale zmieniającym się rynku mobilnym. Dobrze określona strategia mobilna jest niezbędna do budowania biznesu w obszarze mobile. Ściśle współpracujemy z Tobą, aby zebrać i zdefiniować wszystkie wymagania w kluczowych obszarach Twojej firmy, aby ulepszyć Twoją aplikację i cały kanał mobilny.

Możliwości

Identyfikacja nowych możliwości rozwoju w obszarze mobilnym

Innowacje

Dostosowanie obecnej strategii dla obszaru mobilnego

Monitorowanie

Monitorowanie rynku i konkurencji

Love score

Poprawa „love score” aplikacji dzięki lepszemu doświadczeniu użytkownika

Nasze podejście do App Strategii

Dobra strategia jest pierwszym, a także bardzo ważnym krokiem dla każdej firmy, która chce odnieść sukces w mobilnym świecie.

Zaczynamy od analizy dopasowania do rynku, aby zweryfikować rynek i stworzyć odpowiedni biznesplan. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania modelu cenowego i przeprowadzamy WTP (badanie gotowości do płacenia).

Nasza strategia mobilna ma na celu tworzenie aplikacji jako osobnego kanału sprzedaży, rozwijanie innowacji i poprawę oceny miłosnej Twojej aplikacji.