This post is also available in: angielski rosyjski

Strategia aplikacji

Dedykowana strategia lub dostosowanie obecnej strategii do mobile jest obowiązkowe jeżeli chcesz budować biznes mobilny.

Dlaczego App Strategia jest istotna?

AppDNA pomaga firmom podejmować różne wyzwania, nadążać i wygrywać na stale zmieniającym się rynku mobilnym. Dobrze określona strategia mobilna jest niezbędna do budowania biznesu w obszarze mobile. Ściśle współpracujemy z Tobą, aby zebrać i zdefiniować wszystkie wymagania w kluczowych obszarach Twojej firmy, aby ulepszyć Twoją aplikację i cały kanał mobilny.

Możliwości

Identyfikacja nowych możliwości rozwoju w obszarze mobilnym

Innowacje

Dostosowanie obecnej strategii dla obszaru mobilnego

Monitorowanie

Monitorowanie rynku i konkurencji

Love score

Poprawa „love score” aplikacji dzięki lepszemu doświadczeniu użytkownika

Nasze podejście do App Strategii

Dobra strategia jest pierwszym, a także bardzo ważnym krokiem dla każdej firmy, która chce odnieść sukces w mobilnym świecie.

Zaczynamy od analizy dopasowania do rynku, aby zweryfikować rynek i stworzyć odpowiedni biznesplan. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania modelu cenowego i przeprowadzamy WTP (badanie gotowości do płacenia).

Nasza strategia mobilna ma na celu tworzenie aplikacji jako osobnego kanału sprzedaży, rozwijanie innowacji i poprawę oceny miłosnej Twojej aplikacji.