AppPR

Zbuduj trwałe relacje z użytkownikami i zapewnij wysoką pozycję w rankingach. Nie jest tajemnicą, że wysokie oceny i recenzje prowadzą do większej liczby pobrań. Opinia innych klientów ma znacznie większy wpływ na decyzję o zakupie dla przeciętnego użytkownika niż jakiekolwiek teksty marketingowe.

Dlaczego AppPR jest istotny?

AppPR to proces poprawiania ocen, recenzji, komunikacji użytkownika i doświadczenia użytkownika aplikacji mobilnej.
Jest to ciągły proces, który należy wykonywać przez cały okres użytkowania aplikacji mobilnych.

Pobudzaj

Zmień „Milczącą większość” w pięciogwiazdkowych użytkowników, którzy generują przychody z Twojej aplikacji

Eksponuj

Pokaż światu, że Twoja aplikacja jest niesamowita, a użytkownicy ją uwielbiają.

Ruch Organiczny

Zwiększ liczbę pobrań dzięki zaangażowanym użytkownikom.

UX

Dbaj o swoich użytkowników i spraw, aby czuli się dobrze.

Nasze podejście do AppPR

Istnieje wiele dobrych praktyk, które przyczyniają się do udanej i dochodowej komunikacji z użytkownikami mobilnymi. Warto pamiętać, że świat mobilny ma zupełnie inne zasady i klasyczne praktyki PR mogą tu nie działać.

Skuteczna komunikacja, opanowanie, spójny język, użycie niezbędnych narzędzi, dogłębna znajomość odbiorcy i ciągła ocena relacji z nimi to tylko niektóre elementy składające się na spójną strategię AppPR, dzięki której Twoja aplikacja może się wyróżniać od milionów innych, a zadowolenie klienta przełoży się na liczbę pobrań i zakupów w aplikacji.

Proces AppPR

Audyt

Analiza obecnej sytuacji AppPR

Strategia

Współpracujemy z Tobą, aby stworzyć strategię zarządzania kryzysowego i framework AppPR

Implementacja

Wdrożenie nowej strategii AppPR i przeprowadzenie warsztatów AppPR dla zespołu CX

Przegląd

Analiza wyników w celu zidentyfikowania dalszych działań

Optymalizacja

Ciągłe monitorowanie i aktualizowanie AppPR